فلزیاب Sonda MD-5008

فلزیاب Sonda MD-5008

31 دسامبر 15

فلزیاب Sonda MD-5008 گنج یابی با ظرفیت تشخیص بسیار بالا است.فلزیاب سوندا ام دی ۵۰۰۸ دارای یک طراحی حرفه ای بوده و بزرگترین وجه تمایز این دستگاه IC آن است که تولید USA بوده و عمق زنی بالا و تفکیک خوب این دستگاه را سبب می شود. The Sonda MD-5008 NuovoExtreme Power detector is a high performance, Heavy duty metal detector...

طلایاب گنج یاب فلز یاب
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه