گنجیاب و رادار نفوذ در زمین گپارد-Gepard GPR

گنجیاب و رادار نفوذ در زمین گپارد-Gepard GPR

14 فوریه 16

گنج یاب و رادار نفوذ در زمین حرفه ای گپارد با عمق کاوش استثنایی ۴۰ متر ،همراه با ۲ سال گارانتی Gepard GPR یک رادار نفوذ در زمین بسیار انعطاف پذیر ،قابل حمل و نقل و قدرتمند نفوذ در زمین می باشد که برای تشخیص مواد زیر زمینی مانند خطوط لوله ،حفره ها ،کانال ها ،لوله ها ،تونل ها و...

طلایاب گنج یاب فلز یاب
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه