مشخصات دستگاه فلزیاب لورنز- Lorenz Deep Max X3

مشخصات دستگاه فلزیاب لورنز- Lorenz Deep Max X3

10 دسامبر 15

خصوصیات و ویژگیهای بیشتر دستگاه فلزیاب لورنز:  این طلایاب قوی سیم پیچ‌های اصلاح شده دارد  عملکرد اصلاح شده AUTO که (با بیشترین اهداف) در هنگامی که تعادلی زمین انتخاب شد یک شاخص به جای دو شاخص ارائه می‌شود. عملکرد پایدا‌تر تعادل زمینی به معنای پارازیت کمتر در محیط‌های شهری است. سیستم جدید تعادلی Ground که با سیم پیچ‌های Double D عم

طلایاب گنج یاب فلز یاب
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه