فلزیاب و طلایاب RELIC STRIKER

فلزیاب و طلایاب RELIC STRIKER

26 مارس 13

فلزیاب و طلایاب RELIC STRIKER ,بهترین آشکارساز VLF هست که تا به حال ساخته شده است. دستگاه فلزیاب رلیک استریکر _ RELIC STRIKER در مقایسه با دیگر دستگاه های فلزیاب ،دارای عملکرد بهتر و نفوذ بیشتر در خاک های دارای مواد معدنی بالا ،با قطعات بزرگ و بسیار زیاد است. The new professional ALL TERRAIN metal detector. The Detech Relic...

طلایاب گنج یاب فلز یاب
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه