فلزیاب Fisher F4

فلزیاب Fisher F4

03 مارس 19

فلزیاب Fisher F4   فلزیاب Fisher F4 بر اساس ویژگی های فلزیاب Fisher F2 می باشد. شامل شناسایی تصویری گسترده و همچنین کنترل جنس زمین است. فلزیاب Fisher F4 یک فلزیاب خوب: فلزیاب Fisher F4 کاملا برای استفاده در هنگام فلزیابی و گنج یابی ساخته شده است. این مدل دارای شناسایی هدف و تصویری پیشرفته ای است. این مدل شامل...

طلایاب گنج یاب فلز یاب
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه