فیلم آموزشی دستگاه GPX 4500

فیلم آموزشی دستگاه GPX 4500

30 مه 17

دستگاه GPX 4500: تنظیمات جدید – مین لب دو تنظیم جدید به چهار الگوی تنظیم قبلی اضافه کرده است که عبارتند از تنظیم پیشرفته (Enhance) و سریع (Sharp). تنظیم پیشرفته، یک ویژگی قدرتی است، شبیه به تنظیم حساسیت، اما از لحاظ عمق جستجو و سیگنال‌های تولیدی به اشیاء کوچک و بزرگ قوی‌تر است. تنظیم سریع بهترین تنظیم برای خاک‌های با...

طلایاب گنج یاب فلز یاب
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه